Zaburzenia erekcji icd, Farmakoterapia

Zaburzenia seksualne osób dorosłych – Terapia po ludzku

Zaburzenia erekcji w praktyce lekarza rodzinnego Zaburzenia erekcji w praktyce lekarza rodzinnego Sławomir Jakima,1 lek.

zaburzenia erekcji icd

W przypadku całkowitego braku erekcji nie występują wzwody nocne. Istotą erekcji jest napływ krwi tętniczej do ciał jamistych rozszerzenie zatok ciał jamistych i ograniczenie odpływu krwi żylnej.

Banacha 1b, Warszawa.

Układ ten pozostaje pod wpływem impulsów układu współczulnego, hamującego powstanie erekcji, oraz układu przywspółczulnego pobudzanego na drodze stymulacji mechanoreceptorów okolic genitalnych lub na drodze psychogennego pobudzenia seksualnego. W wyniku zahamowania tonicznej impulsacji układu współczulnego oraz aktywacji układu przywspółczulnego dochodzi do uwolnienia tlenku azotu NO inicjującego proces hemodynamiczny.

Nasze czasopisma

Wytwarzany przy udziale syntazy tlenku azotu NO wnika do miocytów tętniczek doprowadzających krew do prącia, a także miocytów beleczek zatok naczyniowych ciał jamistych, uaktywniając cyklazę guanylową, która katalizuje przekształcenie guanozynotrifosforanu GTP do cyklicznego guanozynomonofosforanu cGMPa ten z kolei zmniejsza stężenie jonów wapnia w cytoplazmie miocytów ryc.

Mechanizm powstawania erekcji opis w tekście W rezultacie następuje relaksacja miocytów i napływ krwi tętniczej do ciał jamistych prącia, co z kolei poprzez ucisk na naczynia żylne pod osłonką białawą utrudnia odpływ żylny.

zaburzenia erekcji icd

W efekcie dochodzi do powiększenia objętości i długości prącia, a tym samym do zwiększenia jego twardości, która umożliwia odbycie stosunku seksualnego. Niezwykle ważną rolę odgrywa w tym procesie uwalnianie z autonomicznych zakończeń nerwowych oraz z komórek śródbłonka naczyń NO, który jest mediatorem jak zaznaczono wyżej mechanizmu erekcji.

NO wydziela się głównie pod wpływem podniecenia i pobudzenia seksualnego. Na tym mechanizmie oparte jest też działanie podstawowych leków poprawiających czynność erekcyjną. Przyczyny zaburzeń erekcji Wzwód prącia jest pochodną trzech wzajemnie powiązanych czynników organicznych: naczyniowego stanu naczyń krwionośnych nerwowego m.

Etiologia i czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń erekcji

Obok czynników organicznych, niezwykle ważne są też czynniki psychogenne na funkcje seksualne negatywnie wpływa przede wszystkim lęk, zaburzenia emocjonalne i problemy w relacjach partnerskich.

Lekarze rodzinni, jako specjaliści, do których pacjent często zwraca się w pierwszej kolejności, spotykają się z koniecznością rozpoczęcia diagnostyki oraz ustalenia zaburzenia erekcji icd rozpoznania dotyczącego przyczyny zaburzenia. Może to być jednak długość azhak penisa, ponieważ oprócz zebrania obszernego wywiadu wymaga wykonania badań dodatkowych, w tym także tych, które wykraczają poza zestaw badań dostępnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej POZ.

Najczęstsze przyczyny ZE przedstawia tabela 1.

zaburzenia erekcji icd

Tabela 1. Podział ZE i najczęstsze przyczyny Patofizjologiczne tło zaburzenia Najczęstsze przyczyny ZE na tle naczyniowym miażdżyca najczęstsza przyczyna ZEcukrzyca, choroby utrudniające dopływ i odpływ krwi do prącia choroby obwodowych naczyń tętniczych, niewydolność krążenia ZE na tle neurogennym choroby, takie jak stwardnienie rozsiane, przebyte urazy kręgosłupa i miednicy mniejszej, guzy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, przebyte zatrucia i nadużywanie alkoholu ZE na tle hormonalnym niedobór testosteronu i pochodnych hipogonadyzmhiperprolaktynemia, choroby wątroby, niedoczynność tarczycy ZE na tle jatrogennym stosowane leki i substancje, powikłania po zabiegach w obrębie miednicy mniejszej np.

Nie jest łatwo rozróżnić, czy wystąpienie ZE wiąże się ściśle z przyjmowanym przez pacjenta lekiem, czy wynika z choroby podstawowej, z powodu której lek jest stosowany.

zaburzenia erekcji icd

Niemniej jednak dobrze jest pamiętać o kilku grupach powszechnie stosowanych leków i substancji, które mogą być związane z wystąpieniem ZE, oraz rozważyć ich zmianę, o ile prawdopodobieństwo, że określony lek wywołuje ZE, jest duże, a jego zmiana nie wiąże się z pogorszeniem rokowania u pacjenta.

Najważniejsze z nich to: leki przeciwnadciśnieniowe β-blokery, diuretyki [szczególnie tiazydowe], spironolakton, antagoniści wapnia zaburzenia erekcji icd za leki obarczone stosunkowo mniejszym ryzykiem ZE i preferowane w takim przypadku uważane są: inhibitory konwertazy angiotensyny, blokery receptora angiotensynowego, spośród diuretyków — indapamid, torasemid i eplerenon, a spośród β-blokerów — nebiwolol zaburzenia erekcji icd względu na właściwości wazodylatacyjneprawdopodobnie również karwedilol6,7 leki przeciwarytmiczne digoksyna, amiodaron, dizopiramid leki przeciwdepresyjne szczególnie selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i leki przeciwpsychotyczne leki hormonalne m.

Oprócz leków ZE mogą być wywołane także stosowaniem substancji psychoaktywnych, takich jak opiaty, kokaina, marihuana, nikotyna czy alkohol.

  • Świeży rozmiar penisa
  • Impotencja – Wikipedia, wolna encyklopedia
  • Erekcja nie 100 procent
  • Przyszedł na piętrze na penisie

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w Polsce wskazują, że poruszanie przez lekarzy różnych specjalności zagadnień związanych z jakością współżycia jest rzadkie. Należy jednak mieć na uwadze to, że dla chorych ZE stanowią istotny problem i wielu z nich chętnie przyjmuje możliwość rozmowy na ten temat. Uzyskanie odpowiedzi na pytanie o jakość erekcji jest dla lekarza rodzinnego bardzo ważne ze względu na to, że dysfunkcja erekcyjna często wyprzedza o kilka lat wystąpienie choroby niedokrwiennej serca.

zaburzenia erekcji icd

Proponowany schemat wywiadu przedstawia ramka 2. Ramka 2. Pod koniec wywiadu warto zapytać o jakość erekcji podczas masturbacji lub automasturbacji.

zaburzenia erekcji icd

Odpowiedź na to dość intymne pytanie, które lekarz nie zawsze chce zadać lub nie wie, jak je zadać, daje pewien obraz pomocny w odróżnieniu impotencji psychogennej od organicznej. W celu obiektywizacji nasilenia ZE, uzupełnienia wywiadu, a także do oceny skuteczności interwencji można zaburzenia erekcji icd się kwestionariuszami diagnostycznymi, np.

Badanie przedmiotowe Badanie przedmiotowe, poza podstawowymi elementami badania lekarskiego w tym pomiarem ciśnienia tętniczego, oceną elektrokardiogramupowinno obejmować badanie okolicy moczowo-płciowej w celu wykluczenia wad wrodzonych stulejka, spodziectwo, krótkie wędzidełko napletka lub nabytych załupek, zapalenie żołędzi prącia i uwzględniać badanie czucia w tej okolicy oraz wewnętrznej strony ud i okolic odbytu.

Warto sprawdzić możliwość odprowadzenia napletka poza żołądź prącia. Istotne są: zbadanie wielkości, bolesności, przesuwalności jąder względem moszny oraz ocena węzłów chłonnych pachwinowych.

Stosuje się szereg leków, które pozwalają zwalczać większość przypadków impotencji. Do najbardziej znanych zalicza się: inhibitory fosfodiestazy typu 5 — blokują enzym wyłączający wzwód fosfodiesterazę typu 5co zwiększa stężenie aktywatora wzwodu: cGMP agonisty receptorów dopaminergicznych i serotoninergicznych np. L-dopaapomorfina i ich pochodne wywołują wzwód, ale ze względu na niepożądane działania ogólne oraz krótkotrwały efekt nie są popularne. Aplikowane doustnie, domięśniowo lub przezskórnie. Możliwym powikłaniem częstego podawania może być zwłóknienie ciał jamistych i skrzywienie prącia.

Badania pomocnicze W diagnostyce laboratoryjnej należy uwzględnić następujące parametry — morfologię krwi obwodowej, glikemię, lipidogram, stężenie tyreotropiny. Stężenie testosteronu bada się w próbce krwi pobranej w godzinach porannych, optymalnie do godziny 8. W następnej kolejności zwykle w poradni seksuologicznej lub endokrynologicznej przeprowadza się pogłębioną diagnostykę obejmującą m.

  1. Nacięcia na penisie
  2. Может, Пришельцы и покинули Вселенную, но в ней могут найтись и другие разумные существа, враждебные Человеку.
  3. Zaburzenia seksualne osób dorosłych – Terapia po ludzku
  4. Członkostwo penisu
  5. Medycyna po Dyplomie - Zaburzenia erekcji

Jeżeli w wynikach wstępnych badań stwierdzono zmniejszone stężenie testosteronu, pomiar należy powtórzyć wraz z oznaczeniem stężenia wolnego testosteronu, hormonu luteinizującego i hormonu folikulotropowego. Ocena wyników badań Wywiad, badanie przedmiotowe i wyniki badań pomocniczych stanowią podstawę do różnicowania pomiędzy zaburzeniami o podłożu psychogennym i organicznym, co z kolei wpływa na dalsze postępowanie, w tym wybór metody leczenia.

Zaburzenia seksualne osób dorosłych Sfera seksualna jest jednym z aspektów życia człowieka. Udana i satysfakcjonująca aktywność seksualna pozwala osiągnąć nie tylko przyjemność, ale również łączy się z bliskością, miłością oraz innymi elementami wzmacniającymi więzi w związku. Podobnie jak w innych obszarach funkcjonowania, także w kontekście seksualności ludzie doświadczają trudności.

Za impotencją psychogenną przemawiają: młody wiek pacjenta brak chorób przewlekłych wymagających farmakoterapii brak przebytych urazów.

Więcej na ten temat