Wózek inwalidzki z erekcją

Impotencja jest uleczalna

Seksualność i identyfikacja[ edytuj edytuj kod ] Seksualność stanowi ważną część tożsamości danej osoby, chociaż wózek inwalidzki z erekcją ludzie nie interesują się tą sferą życia. Ma ona aspekty biologiczneemocjonalnepsychologiczneduchowespołeczne i kulturowe [1]. Dotyczy nie tylko zachowań seksualnych, ale relacji, obrazu siebie, libido [2]rozroduorientacji seksualnej i identyfikacji płciowej gender [3].

Na seksualność każdej osoby wpływa socjalizacja przez całe życie, kiedy to czynniki takie jak religia i podłoże kulturowe odgrywają swoje role [4]ulega ona ekspresji w samoocenie i sądach, jakie dana osoba wyznaje o sobie samym, na przykład uznając się za kobietę czy też za osobę atrakcyjną [1].

Wizyta u seksuologa Po wypadku życie Michała zmieniło się. Nie lubi wspominać tamtego czasu, kiedy zaczął jeździć na wózku inwalidzkim.

SCI w ekstremalny sposób zaburza seksualność. Najczęściej zdarza się osobom młodym, w szczytowym okresie swego życia płciowego i rozrodczego [3] [5]. Waga seksualności nie zmniejsza się jednak na skutek zmniejszającego sprawność urazu [6].

Niepełnosprawni też uprawiają seks - apteka2021.pl

Choć przez lata ludzi po urazie rdzenia uznawano za aseksualnychbadania wykazały, że przypisują oni sferze seksualnej dużą wagę [7]stanowi ona istotny aspekt jakości ich życia [8] [9]. W rzeczywistości z wszystkich zdolności, których powrotu pożądają, pacjenci z paraplegią przypisują prawie największą wagę właśnie funkcjom seksualnym, zaraz po funkcji dłoni i rąk [10] [11].

Funkcje seksualne wywierają głęboki wpływ na samoocenę i przystosowanie się do życia po urazie [12].

wózek inwalidzki z erekcją

Osoby zdolne zaadaptować się do zmian w swoich ciałach i wiodący satysfakcjonujące życie seksualne osiągają również wyższą ogólną jakość życia [5]. Funkcje seksualne[ edytuj edytuj kod ] SCI zazwyczaj wywołuje dysfunkcje seksualne [13] z powodu zaburzenia czucia i reakcji wzbudzenia.

wózek inwalidzki z erekcją

Zdolność odczuwania przyjemności seksualnej i orgazmu należą do priorytetów rehabilitacji seksualnej u ludzi po urazie [14]. Wiele badań dotyczyło erekcji [14]. Wózek inwalidzki z erekcją z nich zgłasza słabsze ich odczuwanie oraz potrzebę dłuższego czasu i większej stymulacji, by je osiągnąć [18].

Częstymi problemami kobiecymi po SCI są dyspareunia i trudność w osiągnięciu orgazmu [19]. Około połowy kobiet po SCI jest zdolna do orgazmu przy stymulacji ich genitaliów [20].

Niektóre pacjentki podają odczuwanie orgazmów takie samo, jak przed urazem, inne skarżą się na zmniejszenie ich odczuwania [5].

wózek inwalidzki z erekcją

Całkowity i niecałkowity uraz[ edytuj edytuj kod ] Całkowitość bądź nie urazu stanowi istotny aspekt determinujący powrót funkcji seksualnych [15] [21].

Wedle skali American Spinal Injury Association niekompletny SCI to taki, w którym pewne czucie lub funkcje motoryczne zostają zachowane w odbytnicy [10]. Wskazuje to, że mózg może w dalszym ciągu wysyłać i otrzymywać informację z dolnych części rdzenia kręgowego, poniżej obszaru urazu. U ludzi po niecałkowitym urazie część bądź wszystkie drogi rdzeniowe zaangażowane w odpowiedzi seksualne pozostają nietknięte, umożliwiając przykładowo orgazmy takie jak u ludzi zdrowych [22].

Mężczyźni po niekompletnym urazie rdzenia mają większą szansę na osiąganie erekcji [21] [23] i orgazmu niż pacjenci po całkowitym urazie sekrety długiej erekcji [25].

Nawet pacjenci po wózek inwalidzki z erekcją urazie, których rdzeń kręgowy stracił zdolność przekazywania jakichkolwiek informacji spoza poziomu uszkodzenia, mogą osiągnąć orgazm [15] [17] [26]. Mężczyźni po całkowitym SCI zgłaszają odczucia seksualne w czasie wytrysku z towarzyszącymi im objawami fizycznymi normalnie występującymi w orgazmie, jak podwyższone ciśnienie tętnicze [26].

Jak leczyć zaburzenia erekcji?

Kobiety mogą odczuwać orgazm z wibracjami szyjki macicy niezależnie od stopnia urazu; odczucie to niekiedy jest takie samo, jak u zdrowych kobiet [27]. Nerwy obwodowe parasympatyczne przenoszące informację do mózgowia aferentnymi włóknami nerwowymi mogą stanowić odpowiedź, czemu ludzie po całkowitym SCI odczuwają doznania seksualne i szczytowania [26].

Jedno z proponowanych wyjaśnień kobiecego orgazmu po SCI to ominięcie rdzenia kręgowego poprzez nerw błędny przenoszący informację czuciową z narządów płciowych bezpośrednio do mózgu [10] [25] [28] [29]. Kobiety po całkowitym urazie mogą osiągnąć wzbudzenie seksualne i orgazm przez stymulację łechtaczki, szyjki macicy lub pochwy, z których każda jest unerwiona innymi włóknami nerwowymi, co wskazuje, że nawet jeśli SCI dotyczy jednego obszaru, funkcjonowanie pozostałych może zostać zachowane [30].

U ludzi po urazie, tak samo jak u zdrowych, to mózg odpowiada za percepcję szczytowania. Jakościowe odczucia związane ze szczytowaniem podlegają modulacji w mózgu, a nie w miejscu ciała, którego dotyczą [26]. Skutki urazu zależą od poziomu kręgosłupa, którego uraz dotyczy. Na rycinie powyżej kręgosłup człowieka.

Dermatomy to obszary na skórze unerwiane przez poszczególne nerwy rdzeniowe.

wózek inwalidzki z erekcją

Poza całkowitością urazu rdzenia na utrzymanie się bądź ustąpienie wpływu urazu na funkcje seksualne wpływa poziom kręgosłupa, którego dotyczy uraz [19] [31]. Mógł on zajść na odcinku szyjnym, piersiowym, lędźwiowym bądź krzyżowym [32]. Pomiędzy każdymi dwoma sąsiadującymi kręgami wychodzą od rdzenia nerwy rdzenioweprzenoszące informację do i od unerwianych fragmentów ciała [32].

Lokalizacja urazu w obrębie rdzenia przekłada się na odpowiednie regiony ciała.

Udostępnij W Polsce seks osób niepełnosprawnych to wciąż jest temat tabu, choć na szczęście zaczyna się to zmieniać. Pierwszym sygnałem tych zmian wydają się najnowsze badania seksuologa, prof.

Obszar skóry unerwiany konkretnym nerwem rdzeniowym nosi nazwę dermatomu. Utrata czucia dotyczyć może wszystkich dermatomów poniżej poziomu urazu [33].

Uraz na niższym poziomie kręgosłupa nie musi koniecznie oznaczać lepiej zachowanych funkcji seksualnych. Przykładowo pacjenci po urazie odcinka krzyżowego mają mniejsze szanse na orgazm, niż ludzie po urazach wyższych odcinków kręgosłupa [34]. U mężczyzn urazy powyżej odcinka krzyżowego wiążą się z lepiej zachowanymi erekcją i ejakulacją, pacjenci ci zgłaszają dysfunkcje rzadziej i mniej nasilone [17].

Może to wynikać z odruchów nie wymagających udziału mózgowia, z którego połączenie zniszczyć mogą urazy odcinka krzyżowego [17].

Odpowiedzi psychogenne i odruchowe[ edytuj edytuj kod ] Nerwy zaangażowane w podniecenie seksualne przebiegają dwoma głównymi szlakami: sympatyczne hamowanie psychogenne i parasympatyczna stymulacja odruchowa [36]. Fizyczne podniecenie lubrykacja pochwy i wzwód łechtaczki u kobiety, erekcja u mężczyzny pojawia się dzięki dwóch odrębnym drogom, które w warunkach prawidłowych współdziałają: psychogennej i odruchowej [37].

Podniecenie wywołane fantazjowaniem, wózek inwalidzki z erekcją wzrokowymi bądź stymulacją umysłową przebiega na drodze psychogennej, natomiast podniecenie wynikające z kontaktu fizycznego okolicy genitalnej na drodze odruchowej [38]. W przypadku podniecenia psychogennego informacja przekazywana jest z mózgu poprzez rdzeń kręgowy do nerwów okolicy genitalnej [39]w rdzeniu osiągając poziom ThL2 [40].

Wobec tego pacjenci po urazie powyżej poziomu Th11 wózek inwalidzki z erekcją nie miewają erekcji ani lubrykacji psychogennych, natomiast ci po urazie poniżej Th12 są do nich zdolni [15].

Zaburzenia erekcji bez refundacji Niezdolność osiągnięcia lub utrzymania wzwodu dotyczy w Polsce około 3 milionów mężczyzn.

Nawet jednak bez tych odpowiedzi fizykalnych ludzie po SCI często odczuwają podniecenie jak ludzie, którzy nie przeszli urazu [15].

Zdolność odczuwania ukłucia i lekkiego dotyku w dermatomach Th11—L2 pozwala przewidywać jakość zdolności do psychogennego podniecenia u pacjentów obu płci [41] [16]. Droga psychogenna jest współczulna i przez większość czasu wysyła sygnały hamujące, przeciwdziałające fizycznym objawom podniecenia. W odpowiedzi na stymulację seksualną sygnały pobudzające narastają i redukują hamowanie [42]. Usunięcie fizjologicznie obecnego hamowania umożliwia odruchom rdzeniowym wywołującym fizyczne objawy podniecenia wziąć górę [42].

Niepełnosprawni też uprawiają seks

Droga odruchowa aktywuje przywspółczulny układ nerwowy w odpowiedzi na uczucie dotyku [43]. Bierze w tym udział łuk odruchowy przebiegający na poziomie rdzenia kręgowego, bez udziału mózgu [43].

wózek inwalidzki z erekcją

Wystarczy krzyżowy odcinek rdzenia na poziomie S2-S4 [40] [38]. Kobiety po uszkodzeniu rdzenia powyżej Th11 mogą być niezdolne do przeżywania psychogennej lubrykacji pochwowej, ale mogą zarazem mieć zachowaną lubrykację na poziomie odruchowym, jeśli poziom krzyżowy nie został uszkodzony [27].

Podobnie nawet jeśli zdolność mężczyzny do psychogennych erekcji po podnieceniu psychogennym zostanie utracona po urazie rdzenia na wysokim poziomie, może on zachować możność erekcji spontanicznych bądź odruchowych [21] [27]. Przebiegające w ten sposób erekcje mogą pojawiać się przy braku podniecenia psychicznego podczas dotykania prącia bądź ocierania się o nie [44]ale nie trwają długo i ogólnie ustępują przy usunięciu drażniącego bodźca [15].

Odruchowe wzwody mogą po urazie rdzenia pojawiać się częściej z powodu utraty hamowania przez mózgowie, redukujące odpowiedzi na bodźce u zdrowego mężczyzny [40].

Impotencja jest uleczalna

Odwrotnie — uraz poniżej poziomu S1 uszkadza erekcje odruchowe, ale nie psychogenne [21]. Ludzie z w pewnym stopniu zachowanym czuciem w dermatomach S4 i S5 oraz wykazujący odruch opuszkowo-jamisty skurcz dna miednicy w odpowiedzi na ucisk na łechtaczkę bądź żołądź prącia zazwyczaj są zdolni do odczuwania erekcji albo lubrykacji odruchowych [44].

Jak inne odruchy, odruchowa odpowiedź seksualna może zostać stracona bezpośrednio po urazie, ale wrócić z czasem, gdy ustępuje szok rdzeniowy [45].

Dysfunkcje seksualne[ edytuj edytuj kod ] Większość osób po SCI odczuwa trudności z odpowiedzią w postaci podniecenia na fizyczne bodźce seksualne [7] [36].

wózek inwalidzki z erekcją

Problemy wynikające bezpośrednio z uszkodzonego przewodnictwa neuronalnego określa się mianem pierwotnej dysfunkcji seksualnej [46]. SCI prawie zawsze dotyka funkcjonowania narządów rozrodczych zewnętrznych, zmieniając, upośledzając bądź wywołując utratę czucia [47]. Ból neuropatycznyw którym uszkodzony nerw sygnalizuje ból przy nieobecności bodźca, który by miał ten ból wywoływać, występuje często po SCI [48] i przeszkadza w seksie [49] [50].

Zaburzenia erekcji

Wtórna dysfunkcja seksualna po urazie rdzenia wynika z czynników wywołanych tym urazem, jak inkontynencja moczu czy kału bądź upośledzone ruchy [46]. Główna bariera aktywności seksualnej polega na ograniczeniach fizycznych, np. Kolejne utrudnienie stanowi spastyczność mięśni wywołana nadmiernym ich napięciem [51]. Niektóre używane leki wywołują działania niepożądane upośledzające odczuwanie przyjemności seksualnej bądź interferujące z funkcją seksualną, zaliczają się doń leki przeciwdepresyjnerelaksanty, leki nasenne i zmniejszające spastyczność [52].

Zmiany hormonalne modyfikujące funkcje seksualne również pojawiają się po SCI. Rośnie stężenie prolaktynykobiety na pewien czas przestają miesiączkować. U mężczyzn spada stężenie testosteronu [15]. Jego niedobór skutkuje spadkiem libidosłabością, zmęczeniem i brakiem odpowiedzi na leki zwiększające erekcję [53] [54]. Trzeciorzędowe dysfunkcje seksualne wynikają z czynników psychologicznych i społecznych [46].

Zmniejszone libido, pożądanie bądź odczuwanie podniecenia mogą wypływać z takich przyczyn, jak objawy depresyjne, niepokój i zmiany w relacji [44].

Impotencja jest uleczalna

U obu płci po SCI zmniejsza się pożądanie [31]. U prawie połowy mężczyzn i prawie trzech czwartych kobiet pojawiają się trudności z podnieceniem psychogennym [7] [11].

Zaburzenia depresyjne stanowią najczęstszą przyczynę problemów w osiągnięciu podniecenia u pacjentów po SCI [55]. Ludzie często odczuwają po urazie żal i rozpacz [56].

Po wypisaniu ze szpitala, kiedy pojawiają się nowe trudności, wzrastać mogą niepokój oraz używanie substancji uzależniających [57]. Uzależnienie od wózek inwalidzki z erekcją lub alkoholu pogarsza zdrowie, wywołuje napięcia w relacji, pogarsza funkcjonowanie społeczne [58].

SCI może prowadzić do znaczących obaw, których reperkusje odbijają się na seksualności i obrazie siebie. SCI często zaburza obraz własnego ciała z powodu zarówno zachodzących w nim zmian dotyczących wyglądu w tym choćby atrofia nieużywanych mięśnijak i zmian w percepcji siebie nie wynikającej bezpośrednio z tych zmian [59].

Pacjenci często uznają siebie za mniej atrakcyjnych i oczekują od innych, że tak właśnie będą ich traktować [5].

Więcej na ten temat