Wpływa na montaż przedłużacza

Przedłużacz elektryczny do domowych urządzeń

Jaki przedłużacz wybrać? Poznaj różne rodzaje przedłużaczy na przykładzie produktów AS-SCHWABE

Zbigniew Skibko elektro. Mapa rozkładu temperatury, w [°C], odosobnionego przewodu pięciożyłowego, o żyłach miedzianych o przekroju znamionowym 2,5 mm2, w izolacji i osłonie z polichlorku winylu PVCułożonego w powietrzu W warunkach przemysłowych, a zwłaszcza na placach budów, do zasilania urządzeń przenośnych powszechnie wykorzystuje się przedłużacze bębnowe.

Przedłużacz elektryczny do domowych urządzeń

Ich ogólna dostępność, przy umiarkowanej cenie, powoduje, że coraz więcej tych urządzeń pracuje w instalacjach elektrycznych. Bardzo często ich użytkownicy zapominają jednak, że przedłużacze — tak jak każde urządzenie elektryczne — muszą spełniać odpowiednie wymagania.

Zobacz także Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu — internetowej platformie handlowej. Jakie funkcjonalności ją wyróżniają? Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży wpływa na montaż przedłużacza znajdziesz na merXu — internetowej platformie handlowej. Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego — firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

Przedłużacz elektryczny Kerg z oznaczeniem Heavy Duty

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego — firma Timex-Elektro ze Szczecinka. Oznaczanie kabli i przewodów Dostępne na rynku oznaczniki są najczęściej odporne na działanie produktów ropopochodnych, kwasów i rozpuszczalników stosowanych przy czyszczeniu aparatów i urządzeń elektrycznych.

wpływa na montaż przedłużacza

Mogą być stosowane w Dostępne na rynku oznaczniki są najczęściej odporne na działanie produktów ropopochodnych, kwasów i rozpuszczalników stosowanych przy czyszczeniu aparatów i urządzeń elektrycznych. Mogą być stosowane w miejscach, gdzie temperatura wynosi od —30°C do °C.

Obciążalność prądowa przedłużaczy bębnowych

Posiadają najczęściej właściwości samogasnące i nieścieralny nadruk. Kolory oznaczników to: żółty, czerwony, niebieski, zielony i inne — nadruk wykonuje się czarnymi symbolami, jak również są dostępne oznaczniki bez nadruku. Przede wszystkim stosuje Przy wyborze typu przedłużacza skupiają się przede wszystkim na jego właściwościach mechanicznych wytrzymałość bębna, odporność na wodę i inne czynniki środowiskowezapominając o wymogach natury elektrycznej.

W artykule przedstawiono analizę obciążalności prądowej długotrwałej przewodów wykorzystywanych do budowy przedłużaczy bębnowych. Podstawowe parametry przedłużaczy bębnowych Każdy z dostępnych obecnie na rynku przedłużaczy charakteryzuje się pewnymi parametrami. Oprócz parametrów mechanicznych, takich jak wytrzymałość mechaniczna bębna, odporność na warunki środowiskowe, kształt, waga itp.

Do podstawowych, elektrycznych parametrów przedłużaczy bębnowych należą przede wszystkim: napięcie znamionowe — powszechnie spotyka się przedłużacze wykonywane na napięcie V lub V.

Występują również urządzenia umożliwiające podłączenie zarówno urządzeń jedno- jak i trójfazowych, liczba i rodzaj gniazd — powszechnie stosuje się przedłużacze z liczbą gniazd od 1 do 4, przy proviron do erekcji gniazda te mogą być jedno- i trójfazowe, z lub bez klapki ochronnej, długość przewodu nawiniętego na bęben — powszechnie stosowane przewody w przedłużaczach zazwyczaj nie przekraczają 50 m długości, przekrój znamionowy żył przewodu — mazi, aby przedłużyć erekcję rynku możemy spotkać przedłużacze wykonane z przewodów o przekrojach znamionowych żył: 1; 1,5 lub 2,5 mm2, materiał izolacyjny przewodu — znajomość materiału, z jakiego wykonana jest izolacja i osłona przewodu, ma znaczenie przede wszystkim podczas uwzględniania środowiska, w jakim ma pracować przedłużacz.

Do powszechnie wykorzystywanych materiałów izolacyjnych należą: poliuretan, neopren, guma i polichlorek winylu. Ponadto, przedłużacze bębnowe mogą być wyposażone w układy samozwijające przewód czy też zabezpieczenie termiczne, chroniące przedłużacz przed przegrzaniem wynikającym z przeciążenia prądowego. Obciążalność prądowa długotrwała przedłużacza bębnowego przy rozwiniętym całkowicie przewodzie Na wartość prądu, jaki może długotrwale płynąć przez przewód, ma wpływ przede wszystkim przekrój znamionowy żył zastosowanego przewodu oraz materiał izolacyjny wykorzystany do jego wpływa na montaż przedłużacza.

Nie bez znaczenia jest również sposób układania przewodu.

Przedłużacze i rozgałęziacze

Podczas eksploatacji przedłużaczy bębnowych, przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa, można uznać, że przewód jest zawsze ułożony w powietrzu i właśnie dla takich warunków pracy należy określać jego obciążalność prądową długotrwałą.

W obecnie stosowanych przedłużaczach bębnowych, materiałem, z jakiego wykonane są żyły przewodu, jest miedź elektrolityczna.

wpływa na montaż przedłużacza

Materiał, z jakiego wykonana jest izolacja i osłona przewodu, może być różny poliuretan, neopren, guma, polichlorek winylu. Ponieważ producenci przedłużaczy bębnowych nie podają wartości granicznej temperatury ich wydłużyć samiec penisa, to przy określaniu wartości prądu, jaki może długotrwale płynąć przez przewód, należy przyjąć najgorszy z możliwych przypadków, czyli, że temperatura dopuszczalna długotrwale dla przewodów wykorzystywanych w przedłużaczach bębnowych wynosi 70°C.

wpływa na montaż przedłużacza

Producenci większości przedłużaczy ustalają ich obciążalność prądową długotrwałą IZpodając wartość prądu znamionowego — najczęściej 16 A, lub określając maksymalną moc przyłączonego urządzenia — dla przedłużaczy z całkowicie rozwiniętym przewodem moc ta określona jest na poziomie lub W. Należy jednak podkreślić, że obciążalność ta dotyczy całego przewodu, tzn.

Obciążalność prądowa długotrwała takich przewodów wynosi odpowiednio 18,5 oraz 25 A [1]. Również w tym przypadku obciążalność ta dotyczy całego przewodu, co powoduje, że łączny prąd wywołany przyłączeniem do poszczególnych gniazd o prądzie znamionowym 16 A odbiorników zarówno jedno- jak i trójfazowychnie może przekraczać wyżej wymienionej wartości.

W przeciwnym wypadku, przewód wykorzystany do budowy przedłużacza może ulec przegrzaniu skraca się czas jego eksploatacji lub nawet uszkodzeniu trwałe termiczne uszkodzenie materiału izolacyjnego powodujące zwarcie. Na rysunku 1.

meble biurowe

Obciążalność prądowa długotrwała przedłużacza bębnowego przy nierozwiniętym całkowicie przewodzie Bardzo często, ze względu na brak czasu lub zwykłe lenistwo, odwijana jest tylko część przewodu znajdującego się na bębnie, niezbędna do podłączenia danego urządzenia urządzeń. W wyniku tego, podczas eksploatacji takiego przedłużacza następuje wzrost temperatury w nierozwiniętym przewodzie, wywołany wzajemnym oddziaływaniem sąsiadujących ze sobą przewodów rys.

wpływa na montaż przedłużacza

Aby nie dopuścić do przekroczenia w przewodach wartości temperatury dopuszczalnej długotrwale, należy ograniczać wartość prądu płynącego przez przewód. Jak łatwo zauważyć, obciążalność prądowa długotrwała w takim przypadku zmniejszyła się co najmniej czterokrotnie — w porównaniu z przedłużaczem z całkowicie rozwiniętym przewodem.

W praktyce oznacza to, że według danych producenta, do przedłużacza, w którym przewód nie został całkowicie rozwinięty, można przyłączyć aby nie spowodować przekroczenia w przewodzie temperatury dopuszczalnej urządzenia jedynie o mocy znamionowej nie większej niż 1 kW.

wpływa na montaż przedłużacza

Nie ma przy tym mowy o jednoczesnym podłączaniu do takiego przedłużacza innych odbiorników, takich jak na przykład oświetlenie halogenowe. W rzeczywistości, obciążalność prądowa długotrwała przedłużacza zależy od liczby nierozwiniętych zwojów pozostałych na bębnie.

Wówczas powstają układy złożone z jednej lub kilku warstw przewodów, przy czym liczba przewodów w poszczególnych warstwach może być różna. W tabeli 2.

Jak wynika z analizy wartości podanych w tabeli 2. Wpływ temperatury otoczenia na wpływa na montaż przedłużacza prądową długotrwałą przedłużaczy bębnowych Temperatura obliczeniowa otoczenia jest to wartość przyjmowanej do obliczeń temperatury otoczenia, właściwej dla danego środowiska w określonych warunkach. Jednakże bardzo często, szczególnie na placach budowy, temperatura otoczenia jest niższa od 30°C. Istnieje wówczas możliwość zwiększenia obciążalności prądowej długotrwałej przewodu, wykorzystując wartości współczynnika korekcyjnego podane w tabeli 3.

Przedłużacz elektryczny Kerg z oznaczeniem Heavy Duty Autor: Kerg Przedłużacze elektryczne do pracy w trudnych warunkach Kerg wprowadza bębnowy przedłużacz elektryczny w czerwonej oponie gumowej. Przedłużacz zaprojektowano z myślą o trudnych warunkach pracy. Przedłużacz bębnowy wykonany jest z bardzo rzadko stosowanej przy produkcji przedłużaczy elektrycznych czerwonej gumy.

Należy jednak pamiętać, że wartość prądu, jaki może długotrwale płynąć przez przewód, maleje wraz ze wzrostem temperatury otoczenia powyżej 30°C, zgodnie z zależnością [3]: gdzie: θZ — temperatura dopuszczalna długotrwale przewodu, θo — rzeczywista temperatura otoczenia. W tabeli 4. Rzeczywistą dopuszczalną moc obciążeniową należy wyznaczyć poprzez pomnożenie właściwej wartości mocy podanej w tabeli 4. Podsumowanie Obciążalność prądowa długotrwała przewodów wykorzystywanych do budowy przedłużaczy bębnowych zależy przede wszystkim od stopnia rozwinięcia wpływa na montaż przedłużacza z bębna.

Aby tego uniknąć, należy zawsze pracować z całkowicie rozwiniętym przewodem przedłużacza, zachowując jednocześnie wszystkie wymogi bezpieczeństwa pracy z luźno rozłożonym przewodem. W przypadkach eksploatacji przedłużaczy w warunkach, w których temperatura otoczenia jest niższa od 30°C, istnieje możliwość zwiększenia obciążenia przedłużacza, bez ryzyka jego przegrzania.

Przedłużacz elektryczny to sprzęt, który znaleźć można w każdym domu.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia r. Skibko, Obciążalność prądowa przewodów ułożonych wielowarstwowo.

Rozprawa doktorska, Politechnika Białostocka, Białystok r.

Więcej na ten temat