Szkarłat do montażu. WPC Winfloor

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z1794/58415
Dodaj do koszyka Opis produktu Trwała, odporna na wodę i zarysowania flizelinowa fototapeta "Kwitnący szkarłat" do przyklejenia na ścianę. Fototapeta "Kwitnący szkarłat" z inspirującym motywem będzie efektowną ozdobą każdego pomieszczenia. Tapety Flizelinowe montowane są na klej. Można je zamontować w każdym pomieszczeniu, nawet łazience lub kuchni. Tapeta flizelinowa, pół-matowa powłoka.

Opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania wraz z wizualizacją. Warunki ofertowania: 1.

szkarłat do montażu

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty należy przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu zapytania ofertowego w celu prawidłowego sporządzenia oferty. Termin wizji lokalnej należy umówić indywidualnie z prowadzącym zadanie - Piotr Szkarłat, tel. WęgierskaNowy Sącz 2.

szkarłat do montażu

Warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej, tzn. Oferty muszą zawierać szczegółowe kosztorysy ofertowe wraz z rozbiciem na poszczególne zakresy.

Termin wizji lokalnych: do Termin składania ofert: do Termin do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert. Warunki realizacji przedmiotu zapytania ofertowego zamówienia oraz wymagania wobec Wykonawcy zawierają: Ogólne Warunki Zakupów, Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne, wzór umowy Zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany w zapisach umowy dostosowując umowę do charakteru wykonywanej usługi.

Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności.

szkarłat do montażu

Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

szkarłat do montażu

Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy, ogólnej specyfikacji technicznej oraz ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie SGL Graphite Solutions Polska Sp. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub szkarłat do montażu treści warunków realizacji przedmiotu zapytania zamówienia.

szkarłat do montażu

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest obecność na spotkaniu informacyjnym celem przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotowego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Więcej na ten temat