Naruszenie penisa

naruszenie penisa

Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego r. KG z siedzibą w B. Nr 79, poz. Wniosek o unieważnienie w całości patentu europejskiego na wynalazek pt.

Wnioskodawca zarzucił patentowi brak nowości, brak poziomu wynalazczego oraz przyznanie patentu osobie nieuprawnionej, podnosząc naruszenie art. Wnioskodawca uzasadnił swój interes prawny okolicznością wniesienia 1 września r.

Najlepsze pozycje seksualne dla mężczyzn z małym penisem Zabieg polega na ostrzyknięciu penisa specjalnym preparatem zawierającym kwas hialuronowy jest to naturalna substancja, która ulega biodegradacji w organizmie i nie powoduje skutków ubocznych.

Okoliczność ta, zdaniem wnioskodawcy, uzasadnia istnienie po jego stronie interesu prawnego w zakresie faktycznym. W zakresie podstaw prawnych wnioskodawca uznał, iż jego swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, wynikająca z art. W aspekcie uzasadniającym zarzuty braku nowości i braku poziomu wynalazczego Wnioskodawca wskazał, iż główną ideą spornego rozwiązania jest obecność pojemnika posiadającego bliżej niesprecyzowany kształt, co determinuje okoliczność, że ekspert z danej dziedziny techniki nie jest w stanie takiego pojemnika odtworzyć na podstawie zastrzeżenia i opisu spornego patentu z uwagi na występowanie niedoprecyzowanych zwrotów występujących w brzmieniu: "o ustalonym kształcie", "w znacznym stopniu dopasowany".

Zdaniem Wnioskodawcy, podłączone do pojemnika urządzenie służące do dopompowywania i odpompowywania powietrza z otworem i uszczelką węża, powinno znajdować się w części nieznamiennej, bowiem wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki.

Zdaniem Wnioskodawcy, w niniejszym rozwiązaniu nie nastąpiło pokonanie żadnej trudności technicznej, a całość rozwiązania jest w zasięgu znawcy danej dziedziny. Wnioskodawca naruszenie penisa i przedłożył do akt przedmiotowej sprawy wraz z uwierzytelnionymi tłumaczeniami publikacje, które, jego zdaniem, niweczą nowość i poziom wynalazczy spornego patentu: 1 Penis gripping device: patent amerykański, nr.

Ćwiczenia na powiększenie penisa: rozciąganie, uciskanie, wstrząsanie

W ocenie Wnioskodawcy wszystkie wyżej wskazane rozwiązania są tożsame w różnym stopniu ze spornym patentem z punktu widzenia zastosowania środków technicznych. W aspekcie naruszenia art. Uprawniony pismem z 26 sierpnia r. Uprawiony stwierdził, iż Wnioskodawca nie wskazał cechy rozwiązań przedstawionych na wydrukach z bazy Naruszenie penisa, które niweczyłyby cechę nowości spornego rozwiązania. Wnioskodawca nie wskazał także, dlaczego, jego zdaniem, wynalazek będący przedmiotem wniosku o unieważnienie jest pozbawiony poziomu wynalazczego.

Uprawiony zauważył, iż w rozwiązaniu według wynalazku amerykańskiego nr " Nadto pojemnik ten jest znacznie większy co, zdaniem Uprawnionego, wpływa nie tylko na sam proces wydłużania penisa, ale również na komfort użytkownika.

 1. Наступила пауза (как долго формировались образы их мыслей.
 2. Leczenie montażu męskiego członka

Tego typu mocowanie poprzez brak należytego dopasowania pojemnika do kształtu żołędzia może spowodować wystąpienie limfy z tkanki, z uwagi na występujące w takich przypadkach tarcia i obrzmienia. Takie rozwiązanie nie zapewnia również długotrwałego utrzymywania żołędzia penisa w komorze pojemnika. W rozwiązaniu według wynalazku niemieckiego nr.

DErysunki nie przedstawiają przedmiotu rozwiązania na tyle jasno, by można cokolwiek z nich wywnioskować. Rozwiązanie według wynalazku rumuńskiego nr. Na rozprawie 25 stycznia r. Wnioskodawca jednak wycofał dowód z patentu rumuńskiego " UP uznał, że Wnioskodawca posiada interes prawny. Wnioskodawca jest podmiotem konkurującym z Uprawionym w obszarze dotyczącym zakresu spornego prawa.

naruszenie penisa

W ramach prowadzonej działalności zamierza wprowadzać do obrotu na polski rynek produkt tożsamy ze spornym patentem. W charakterze konkurenta został także uznany przez Uprawnionego, który wszczął spór z Wnioskodawcą w zakresie dotyczącym spornego prawa. UP zgodził się z Wnioskodawcą, iż podstawą interesu prawnego jest konstytucyjna zasada swobody prowadzenia działalności gospodarczej, wyrażona w art. Sytuacja realnego i bezpośredniego zagrożenia niedopuszczalnym ograniczeniem wolności działalności gospodarczej stwarza związek interesu prawnego Wnioskodawcy z normą wyrażoną przepisem art.

UP uznał następnie, że Wnioskodawca udowodnił zasadność zarzutu braku nieoczywistości spornego prawa sformułowanej w art. W związku z tym, iż, zgodnie z orzecznictwem administracyjnym, dowiedzenie jednego tylko z zarzutów jest wystarczające do wydania rozstrzygnięcia unieważniającego prawo własności przemysłowej UP odstąpił naruszenie penisa analizy materiałów dowodowych w kontekście zasadności pozostałych podstaw prawnych wskazanych przez Wnioskodawcę.

UP, opierając się na treści art.

naruszenie penisa

Rozwiązanie uważa się za oczywiste, gdy w świetle techniki ujawnionego w jednym lub łącznie w kilku rozwiązaniach wynika ono w sposób oczywisty dla znawcy posiadającego przeciętną wiedzę z danej dziedziny. Jak wskazał UP, istotą spornego rozwiązania i podstawową cechą techniczną wskazaną w jego zastrzeżeniach jest pojemnik "w znacznym stopniu" dopasowany kształtem do kształtu żołędzi penisa.

Jest to określenie cechy technicznej widocznej w rozwiązaniu podane w stopniu ogólności stawiającym ją w obszarze pojęcia oczywistości w rozumieniu art. Organ wskazał, że w przeciwstawionych rozwiązaniach występują także pojemniki "w znacznym stopniu" dopasowane kształtem.

Złamanie penisa a jego budowa

A więc cecha stanowiąca istotę spornego rozwiązania i mająca wyróżniać je ze stanu techniki jest oczywista w rozumieniu art. Pozostałe podzespoły będące częścią spornego mechanizmu widoczne są także w przywołanych przez Wnioskodawcę rozwiązaniach. Istniejące i widoczne różnice konstrukcyjne są szczegółami będącymi funkcją umiejętności każdego z twórców i stanowią biegłość inżynierską skutecznie podważającą spełnienie przez analizowane rozwiązanie warunku posiadania poziomu wynalazczego w rozumieniu ww.

Najnowsza odsłona kultowego kremu! Poprawiona skuteczność, jeszcze mocniejsza erekcja! Penis XL to markowy krem, służący do kompleksowej pielęgnacji penisa, a w szczególności do powiększania jego rozmiarów poprzez aktywne udrażnianie naczyń krwionośnych i stymulacje ukrwienia. Specjalnie przygotowany krem do utrzymania penisa w wysokiej kondycji, który działa szybko i skutecznie. Wzmacnia ukrwienie działając bezpośrednio na prącie.

UP wskazał, że urządzenie przedłużające do trwałego powiększania i prostowania penisa według zastrzeżeń patentowych to rozwiązanie, które posiada urządzenie mocujące umieszczane na penisie i połączone z nim urządzenia napinające, a jego cechą charakterystyczną jest to, że posiada pojemnik o ustalonym kształcie w znacznym stopniu dopasowany do kształtu żołędzi penisa i obejmujący ją.

Kontur wewnętrzny jest w znacznym stopniu dopasowany do kształtu żołędzi penisa przy czym przewidziano różnie ukształtowane naruszenie penisa dopasowane do różnych wielkości i kształtów żołędzi penisa, i który jest podłączony do urządzenia służącego do dopompowywania i odpompowywania powietrza w celu wytworzenia pod lub nadciśnienia, i z którego otworem służącym do wprowadzania żołędzi penisa sąsiaduje elastyczna uszczelka wężyka.

Podstawową cechą spornego rozwiązania jest obecność pojemnika posiadającego bliżej niesprecyzowany kształt, a występujące w zastrzeżeniach i opisie zwroty w postaci: "o ustalonym kształcie", czy "w znacznym stopniu dopasowany" są nieprecyzyjne, i nie zostały określone w sposób techniczny. Występujące zwroty: "przewidziano różnie ukształtowane pojemniki, dopasowane do różnych wielkości i kształtów żołędzi penisa są nietechniczne a zarazem tożsame ze zwrotem "pojemnik o ustalonym kształcie, w znacznym stopniu dopasowany do kształtu żołędzi penisa.

W sposób oczywiście wynikający ze stanu techniki przedstawiono podłączone do pojemnika urządzenie służące do dopompowywania i odpompowywania powietrza z otworem i wężem które jest oczywiste nie tylko dla znawcy ale i dla naruszenie penisa użytkowników.

Mity na temat rozmiarów penisa i popularnych sposobów jego powiększania - Dziennik Wschodni

Zdaniem UP, w niniejszym rozwiązaniu nie zostały pokonane żadne trudności techniczne a rozwiązanie jest w zasięgu znawców z danej dziedziny wiedzy. W świetle powyższego, zdaniem UP, nie ulega wątpliwości, że urządzenie do trwałego powiększania i prostowania penisa, będące przedmiotem spornego patentu, nie wykracza poza znane procesy technologiczne wynikające w sposób nietwórczy ze stanu techniki i nie przezwycięża żadnej trudności technicznej.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 sierpnia r. Zaskarżonej decyzji, zarzucił naruszenie: 1 art.

naruszenie penisa

Kodeks postępowania administracyjnego Dz. Nr 30, poz. W uzasadnieniu skargi, Skarżący wskazał, że UP przyjmując, że najbliższymi rozwiązaniami dla przedmiotowego wynalazku są rozwiązania ujawnione w dokumentach patentowych " Zdaniem Skarżącego, analiza aspektów technicznych przedmiotu patentu " W żadnym bowiem z rozwiązań, które zostały wskazane w decyzji, pojemnik nie jest dopasowany do kształtu żołędzi penisa. Patent niemiecki o numerze " Analiza zastrzeżeń patentowych wskazuje, że ochroną patentową objęty jest aparat do trwałego przedłużenia każdego członka za pomocą sił rozciągających, które stopniowo są nastawialne za pomocą specjalnych uchwytów 45 stopni, znamienny tym, że aparat składa się z jednej płyty podtrzymującej i rastrowej płyty rozciągająco-zatrzaskującej, na której jest umocowane urządzenie do podtrzymywania żołędzi prącia.

Zgodnie z drugim zastrzeżeniem aparat do przedłużania penisa zgodnie z zastrzeżeniem ochronnym 1, znamienny jest tym, że poprzez maksymalną wielkość naruszenie penisa, jest on w stanie każdy penis warunkowo przedłużyć przez płytę rozciągająco-zatrzaskującą.

W rozwiązaniu tym nie ma ani pojemnika, ani nie jest wytwarzana różnica w ciśnieniu powietrza nie stosuje się odpompowania lub dopompowania powietrza w naruszenie penisa pojemnika za pomocą jakiegokolwiek urządzenia. Naruszenie penisa nie występuje, jak w zastrzeżeniu patentu Skarżącego, elastyczna, wybrzuszająca się na zewnątrz w wyniku naruszenie penisa podciśnienia membrana. Penis w tym rozwiązaniu jest wyłącznie utrzymywany przez naruszenie penisa rozciągająco-zatrzaskującą, której z kolei nie ma w patencie Skarżącego.

Z kolei patent amerykański " Nadto pojemnik ten jest znacznie większy, co z pewnością wpływa nie tylko na sam proces wydłużania penisa, ale również na komfort użytkowania. Tego typu mocowanie poprzez brak należytego dopasowania pojemnika do kształtu żołędzia, może spowodować wystąpienia limfy z tkanki, z uwagi na występujące w takich przypadkach tarcia i obrzmienia.

 • Opis produktu: Penis XL.
 • Co należy zaliczyć do najpopularniejszych metod powiększających penisa?
 • Choroby penisa na zewnątrz
 • Właściwa erekcja dla mężczyzn
 • Образ был очень неполон, и мне пришлось немало импровизировать.
 • uszkodzenia penisa | WP abcZdrowie
 • Złamanie prącia: przyczyny, objawy i leczenie - apteka2021.pl
 • Malutki na penisie

Taki cylinder nie zapewnia również długotrwałego utrzymywania żołędzia penisa w komorze pojemnika. Cylinder ten jest bowiem konstrukcją sztywną, w przeciwieństwie do rozwiązania Skarżącego gdzie jest elastyczny pojemnik, stąd sztywny cylinder w praktyce nie spełnia swojej roli, gdyż nie pozwala skutecznie wytworzyć ciśnienia i "zassać" żołędzia penisa na tyle, aby utrzymać go w naprężeniu. Zdaniem Skarżącego, nawet pobieżna analiza ww.

Kiedy można powrócić do aktywności seksualnej?

Różne są też zasady działania porównywanych rozwiązań. Ponadto rozwiązania zawarte ww. Skarżący podkreślił, że rozwiązanie według unieważnianego patentu rozwiązuje, co najmniej kilka istotnych problemów, które napotykali przed zgłoszeniem wynalazku Skarżącego zarówno konstruktorzy twórcy innych rozwiązań jak też sami użytkownicy.

Konstrukcja spornego urządzenia umożliwia m. Podciśnienie medycyna przedłużająca montaż ułatwia mocowanie urządzenia na penisie, a następnie, podczas naciągania, działa w ten sposób, że urządzenie mocujące przez cały czas ściśle przylega do żołędzi naruszenie penisa, tak że nawet niewielkie podciśnienie jest źródłem jednorodnej siły utrzymującej, działającej wyłącznie na żołądź penisa, a w konsekwencji nie następuje nadmierne naciągnięcie tkanki oraz związane z tym skutki.

z tej kategorii" data-toggle="tooltip"> Artykuły sponsorowane

Sam elastyczny charakter pojemnika sprawia, że wynalazek Skarżącego zwiększa nieporównywalnie komfort samego używania. Brakuje tutaj powierzchni, które nie przystają do anatomicznego kształtu penisa, co więcej, za pomocą wkładek lub membrany można dostosowywać to urządzenie do każdego kształtu penisa. Poprzez dopompowanie lub odpompowanie powietrza pojemnik okalający żołądź penisa może się przybliżać lub oddalać od tkanki żołędzia, czego nie ma w rozwiązaniu patentu amerykańskiego.

Pojemnik w rozwiązaniu amerykańskim nie okala wyłącznie sam żołądź ale również pozostałą część penisa, co w przypadku zastosowania amerykańskiego wynalazku przy ewentualnych operacjach penisa poniżej żołędzia, niewątpliwie naruszenie penisa przeprowadzenie takiej operacji.

Zdaniem Skarżącego, UP nie zastosował podstawowych zasad oceny przesłanki poziomu wynalazczego według metody "problem i jego rozwiązanie", który obejmuje trzy etapy: ustalenie stanu techniki, zidentyfikowanie problemu technicznego rozwiązanego przez wynalazek, ocenę nieoczywistości wynalazku dla znawcy. W ocenie Skarżącego, UP bezpodstawnie i arbitralnie stwierdził, iż "w niniejszym rozwiązaniu nie zostały pokonane żadne trudności techniczne a rozwiązanie jest w zasięgu znawców z danej dziedziny wiedzy".

UP nie przedstawił jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia, dlaczego tak sądzi. Skarżący podkreślił, że UP nie uwzględnił elementarnej zasady stosowanej w procesie badań wynalazków, zgodnie z którą ocena nieoczywistości nie sprowadza się do tego, czy specjalista mógł wykonać przedmiot spornego patentu, lecz czy zrobiłby to spodziewając się rozwiązać problem techniczny. Zdaniem Skarżącego, UP powinien był powołać biegłego, jednak z takiej możliwości nie skorzystał, a w konsekwencji wydał wadliwą decyzję.

W odpowiedzi na skargę UP wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji. Uzasadnienie prawne Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: Skarga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ zaskarżona decyzja nie narusza przepisów prawa. Przedmiotem sprawy jest unieważnienie patentu europejskiego na wynalazek pt. UP, słusznie ocenił spełnienie przez przedmiotowy patent warunków wymaganych do jego uzyskania według przepisów obowiązujących w dacie dokonania naruszenie penisa wynalazku, a więc w dacie 18 czerwca r.

Wyjaśnienia wymaga, że zgodnie z art. UP - w trybie postępowania spornego - rozstrzyga sprawy o unieważnienie patentu europejskiego udzielonego w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim. Jak wynika z art.

Sposoby na powiększenie penisa - apteka2021.pl

Wystąpienie zatem z wnioskiem o unieważnienie patentu w niniejszej sprawie, było uzależnione od wykazania przez Wnioskodawcę interesu prawnego w rozumieniu art. Pojęcie "interes prawny", użyte w art.

 • Последовала ощутимая пауза, словно робот проверял схемы управления и прочую автоматику, которые не использовались в течение целых геологических эпох.
 • Корабль "рыскал", покачиваясь в космосе, точно игла компаса в поисках севера.
 • Uzi podczas montażu
 • Żona godzina penisa
 • Похоже, что мы забрались очень далеко, а вот куда именно -- я и понятия не имею.
 • VI SA/Wa /17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 • Jak być, jeśli słaba erekcja na dziewczynie

Naruszenie penisa istnieniu interesu prawnego decydują, w myśl ugruntowanych poglądów orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, przepisy prawa materialnego przyznające stronie konkretne, indywidualne i aktualne korzyści vide: m.

Również naruszenie penisa wyroku z 5 października r. Interes prawny w postępowaniu administracyjnym oznacza więc ustalenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie którego można żądać skutecznie czynności organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby, albo żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami danej osoby. Od tak pojmowanego interesu prawnego trzeba odróżnić interes faktyczny, to jest stan, w którym dany podmiot wprawdzie jest bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mającymi stanowić podstawę skutecznego żądania stosownych czynności organu administracji podobnie: m.

UP prawidłowo uznał, że Wnioskodawca posiadał w niniejszej sprawie interes prawny, występując z wnioskiem o unieważnienie przedmiotowego patentu, którego źródłem jest art. W orzecznictwie sądowym nie budzi wątpliwości teza, iż źródłem interesu prawnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej mogą być nawet ogólne normy prawne kreujące prawo do prowadzenia działalności gospodarczej art. Przy czym podkreśla się, że wywodzenie z tych przepisów interesu prawnego przy ubieganiu się o unieważnienie bezwzględnego prawa własności przemysłowej - prawa z patentu, konieczne jest wykazanie, dlaczego i z jakim naruszenie penisa wpływa on na sytuację prawną wnioskodawcy.

W tego rodzaju sprawach chodzi bowiem o tzw. UP prawidłowo wyjaśnił, że Wnioskodawca jest podmiotem konkurującym z Uprawionym w obszarze dotyczącym zakresu spornego prawa, ponieważ w ramach prowadzonej działalności zamierza wprowadzać do obrotu na polski rynek produkt tożsamy ze spornym patentem.

Powiększanie penisa - Na czym polega, ile kosztuje, ile można dołożyć?

W charakterze konkurenta został także uznany przez Uprawnionego, który wszczął spór z Wnioskodawcą w zakresie dotyczącym spornego prawa, wnosząc 1 września r. Zgodnie z art. Poziom wynalazczy jest jedną z przesłanek zdolności patentowej, jak wynika bowiem z art.

Badanie zatem, czy zgłoszone rozwiązanie wykazuje poziom wynalazczy, wymaga wnioskowania w jakim stopniu rozwiązanie to wynika ze znanego stanu techniki. Istotne jest to, że dla oceny poziomu wynalazczego, należy odwołać się do całego stanu techniki. W orzecznictwie, jak i w piśmiennictwie wskazuje się na różne metody badania poziomu wynalazczego.

Metoda, którą przyjął UP polega na ustaleniu w pierwszej kolejności najbliższego stanu techniki, do spornego rozwiązania, ustaleniu następnie problemu naruszenie penisa, rozwiązanego przez sporny wynalazek i w końcowym etapie, na ocenie twórczego charakteru postępu technicznego wynikającego ze spornego wynalazku, z punktu widzenia specjalisty z danej dziedziny, pod kątem rozważenia, czy specjalista doszedłby do spornego rozwiązania w sposób rutynowy, bez wysiłku twórczego.

UP, za najbliższy stan techniczny przyjął w niniejszej sprawie przeciwstawione przez Wnioskodawcę rozwiązanie według wynalazku niemieckiego " Identyfikując problem natomiast, wskazał, że podstawową cechą techniczną wskazaną w zastrzeżeniach spornego wynalazku jest pojemnik "w znacznym stopniu" dopasowany kształtem do kształtu żołędzi penisa.

UP, uznał następnie, że jest to określenie cechy technicznej widocznej w rozwiązaniu podane w stopniu ogólności stawiającym ją w obszarze pojęcia oczywistości w rozumieniu art.

Stwierdził też, że w przeciwstawionych rozwiązaniach występują także pojemniki "w znacznym stopniu" dopasowane kształtem, a więc cecha stanowiąca istotę spornego rozwiązania i mająca wyróżniać je ze stanu techniki, jest oczywista. Po przeanalizowaniu zastrzeżenia patentowego spornego wynalazku oraz wynalazków przeciwstawionych, Sąd zgadza się z powyższym stanowiskiem UP.

Z zastrzeżeń patentowych spornego wynalazku wynika, że wynalazkiem tym jest urządzenie przedłużające do trwałego powiększania i prostowania penisa w wyniku długotrwałego naciągania, składające się z urządzenia mocującego umieszczanego na penisie i połączonego z nim urządzenia napinającego, znamienne tym, że posiada pojemnik o ustalonym kształcie w znacznym stopniu dopasowany do kształtu żołędzi penisa i obejmujący ją, naruszenie penisa kontur wewnętrzny jest w znacznym stopniu dopasowany do kształtu żołędzi penisa, przy czym przewidziano różnie ukształtowanie pojemniki, dopasowane do różnych wielkości i kształtów żołędzi penisa i który jest podłączany do urządzenia służącego do dopompowywania i odpompowywania powietrza w celu wytworzenia pod-lub nadciśnienia i z którego otworem służącym do wprowadzania żołędzi penisa sąsiaduje elastyczna uszczelka węża.

Z zastrzeżeń patentu amerykańskiego " Sporne rozwiązanie posiada zatem pojemnik o ustalonym kształcie w znacznym stopniu dopasowany do kształtu żołędzi penisa i obejmujący ją, którego kontur wewnętrzny jest w znacznym stopniu dopasowany do kształtu żołędzi penisa Tymczasem rozwiązanie przeciwstawione zawiera urządzenie do wyściełanego pojemnika hermetycznego, łącznie z pęcherzem powietrza, zawierającym powietrze, przy czym pęcherz powietrza tworzony jest z elastycznego i odpornego materiału wyściełającego i dodatkowo, zawiera sposób na zabezpieczenie naruszenie penisa w miejscu na żołędzi, przy czym pęcherz powietrza ma taki rozmiar, aby w pełni objąć żołądź dorosłego ludzkiego penisa, łącznie z zabezpieczeniem hermetyczności na penisie; W obu przypadkach porównywane rozwiązania zawierają urządzenia mocujące w postaci pojemnika, w obu przypadkach chodzi o dopasowanie do żołędzi penisa oraz o objęcie żołędzi penisa.

W obu przypadkach wykorzystywane jest również w tym celu ciśnienie powietrza. Naruszenie penisa ocenie Sądu oba urządzenia są podobne, w zakresie problemu technicznego stanowiącego istotę spornego rozwiązania wskazaną w jego zastrzeżeniach. Podobieństwo rozwiązań oznacza natomiast, że różnice między nimi, a zatem między spornym rozwiązaniem i stanem techniki, nie są znaczące.

Więcej na ten temat