Moc i montaż

king lion penises

Ogranicznik mocy Przeznaczenie Ogranicznik poboru mocy służy do automatycznego odłączenia zasilania obwodu instalacji elektrycznej w przypadku przekroczenia ustalonej wartości mocy pobieranej przez odbiorniki w tym obwodzie. Działanie Ogranicznik mocy pozwala na zasilanie obwodu gdy łączna moc odbiorników w kontrolowanym obwodzie jest niższa od ustalonej na skali ogranicznika.

rozmiar penisa w ciągu 60 lat

Przekroczenie ustalonego progu poboru mocy w obwodzie kontrolowanym powoduje odłączenie zasilania tego obwodu. Zasilanie zostanie wznowione automatycznie po ustawionym czasie. Jeżeli wartość pobieranej mocy nadal będzie większa od ustawionej nastąpi ponowne odłączenie zasilania obwodu.

wypieczka i duże pokrywki

Ogranicznik posiada układ opóźniający jego zadziałanie 1,5÷2sekco zapobiega wyłączeniu zasilania w przypadku chwilowych przekroczeń ustalonej mocy. Ogranicznika mocy nie należy stosować w układach z elektronicznym zapłonem świetlówki energooszczędnezasilaczami impulsowymi i innymi urządzeniami generującymi wyższe harmoniczne od 3 wzwyż. Atrybuty produktu:.

ziolowe tabletki przeciwbolowe

Więcej na ten temat