Dla montażu odpowiedzi.

dla montażu odpowiedzi

Uprawnienia SEP - nowe pytania egzaminacyjne 2021 G1 - apteka2021.pl

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące pytania. Pytanie 1 Jaka jest minimalna wysokość ekranu dolnej krawędź od poziomu terenu?

osiona erekcja

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że minimalna wysokość ekranu dolnej krawędzi tablicy do poziomu terenu ma wynosić od do max.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tablice będą montowane w gruncie.

jak hormony wpływają na erekcję

Pytanie 3 Jaka ma być technologia wykonania grafiki? Czy dopuszczalna jest technologia wykonania zapewniająca analogiczną jakość i trwałość grafiki?

kremy do erekcji

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie określa konkretnej technologii wykonania grafiki. Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym podstawowe wymogi wykonania tablic, tj: - blacha ocynkowana, laminat, - nadruk w pełnym kolorze zgodnie ze wzorem tablicy - rodzaj czcionki, - kolor tła tablicy, Jednocześnie wskazując, że tablice winny być wykonane z materiału trwałego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych gwarantujących trwałość tablicy, zapewniając jednocześnie czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza technologie wykonania grafiki zapewniające najwyższą jakość i trwałość.

nowe preparaty do montażu

Pytanie 4 Czy chodzi o wykonanie 1 szt. Odpowiedź: Zamawiający w zapytaniu ofertowym wyraźnie wskazał, iż przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1 tablicy informacyjnej — szt.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmiana tablicy informacyjnej na tablicę pamiątkową nastąpi po zakończeniu i odebraniu realizowanych robót budowlanych przewidywany termin — Pytanie 6 Czy o montaż jednej tablicy informacyjnej w jednym miejscu i montaż drugiej tablicy pamiątkowej w innym miejscu? Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż montaż tablicy informacyjnej jak i pamiątkowej dla montażu odpowiedzi wykonać na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 19, gm.

zęby porysowane penisa

Spiczyn, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie to to samo miejsce. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmiana tablicy z informacyjnej na pamiątkową nie musi wymagać zmiany konstrukcji mocującej. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

tabletki na potencję

Więcej na ten temat